Pomagamy sprawić, aby pożegnanie bliskiej osoby było pełne elegancji i szacunku.

Zgon w szpitalu – kolejne kroki

Zgon w szpitalu – kolejne kroki

Zgon w szpitalu – kolejne kroki

Bardzo dobrze rozumiemy, że informacja telefoniczna ze szpitala lub hospicjum o śmierci bliskiej nam osoby potrafi podciąć skrzydła. W tej lawinie myśli i wspomnień ciężko jest na spokojnie zastanowić się nad kolejnymi krokami, jakie podejmiemy. To właśnie dla osób w tych ciężkich chwilach przygotowaliśmy ten krótki tekst. Mamy nadzieję, że skutecznie rozwieje wątpliwości na temat kolejnych kroków podejmowanych w związku z organizacją pochówki bliskiej nam osoby.

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać, to udanie się na oddział szpitalny gdzie nastąpił zgon. Lekarz pełniący dyżur odpowiada za wypełnienie dokumentu zwanego kartą zgonu, jest to dokument składający się z dwóch części. Są to spięte razem:

  • Część przeznaczona do zarejestrowania zgonu
  • Część przeznaczona do administracji cmentarza

To właśnie ten dokument jest kluczowym elementem, który musimy posiadać aby udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wymeldowania. Przedstawiając wspomnianą wyżej kartę zgonu wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej otrzymamy akt zgonu oraz wypełnioną część przeznaczoną do administracji cmentarza. Z otrzymanymi dokumentami należy udać się do parafii, w której będziemy organizować uroczystość pogrzebową. Jeśli pochówek będzie się odbywał na cmentarzu parafialnym to koniec wędrówki z formalnościami. Jeśli jednak zdecydujemy się na cmentarz komunalny, musimy przedstawić te dokumenty również administratorowi – Miejskiemu Zarządowi Cmentarzy.

Ostatnim krokiem jest wizyta w Tarnowskim Zakładzie Pogrzebowym lub kontakt telefoniczny z Zakładem Pogrzebowym Mleczko pod numerami telefonów 603 948 652 oraz 667 934 021. Pracownicy pomogą przejść przez proces wyboru trumny, kwiatów, obsługi uroczystości oraz ustalą, kiedy zostanie wykonany transport zwłok ze szpitalnego prosektorium do chłodni.

Sprawdź jak postąpić w przypadku zgonu w domu.