Pomagamy sprawić, aby pożegnanie bliskiej osoby było pełne elegancji i szacunku.

Zgon w domu – jak postąpić dalej?

Zgon w domu – jak postąpić dalej?

Zgon w domu – jak postąpić dalej?

Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim szokiem jest śmierć bliskiej nam osoby. Nie jesteśmy wtedy w stanie myśleć racjonalnie a decyzje, które podejmujemy mogą być zbyt pochopne lub niewłaściwe. W tym celu chcielibyśmy jako doświadczona firma opisać kolejne etapy postępowania w zaistniałej sytuacji.

Pierwszym a zarazem podstawowym krokiem jest wezwanie lekarza w celu stwierdzenia zgonu. Ogólna zasada mówi o tym, że powinien tego dokonać lekarz rodzinny, który był odpowiedzialny za leczenie osoby zmarłej. W przypadkach szczególnych tj. gdy najbliższy lekarz rodzinny nie może z jakiegoś powodu w ciągu 12 godzin przyjechać na miejsce zgonu możemy skontaktować się z innym lekarzem. Przykładowo może to być najbliższe centrum medyczne. Przybyła osoba (lekarz) sporządzi dokument nazywany kartą zgonu. Składa się ona z dwóch części:

  • Część przeznaczona do zarejestrowania zgonu
  • Część przeznaczona do administracji cmentarza

Posiadając ten dokument możemy przystąpić do zawiadomienia zakładu pogrzebowego w celu przewiezienia osoby zmarłej do chłodni. Kontakt z Zakładem Pogrzebowym Mleczko odbywa się całodobowo, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem telefonów 603 948 652 oraz 667 934 021.

Następnym krokiem jest wymeldowanie osoby zmarłej, w tym celu musimy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego. Musimy wybrać ten, na terenie którego nastąpił zgon (częstą pomyłką jest skierowanie się do urzędu stanu cywilnego gdzie osoba była zameldowana). Należy pamiętać o zabraniu ze sobą kartę zgonu oraz dowód osobisty osoby zmarłej. Pracownik USC przygotuje akt zgonu oraz wypełni drugą część karty zgonu (przeznaczona do administracji cmentarza), którą dostaniemy z powrotem.

Z otrzymanymi dokumentami należy udać się do parafii, w której będzie organizowana uroczystość pogrzebowa oraz do administratora cmentarza, na którym nastąpi pochówek. W przypadku gdy mamy do czynienia z cmentarzem parafialnym będzie to proboszcz parafii, jeśli zaś pochówek odbędzie się na cmentarzu komunalnym będzie to Miejski Zarząd Cmentarzy.

Korzystając z usług firmy Mleczko, nasi pracownicy doradzą Państwu w sprawie wyboru jednego z dostępnych modeli trumien oraz wyboru kompozycji kwiatowych. Przedstawimy wszystkie szczegóły związane z przewiezieniem ciała osoby zmarłej oraz organizacją pochówku.

Sprawdź jak postąpić w przypadku zgonu w szpitalu.