Jesteśmy dostępni dla Państwa potrzeb przez 24 godziny na dobę
lokalizacja Wojnicz, ul. Folwarczna 1, 32-830 Wojnicz

Poradnik

Zgon w domu

1. W przypadku śmierci bliskiej osoby należy w pierwszej kolejności wezwać lekarza, do jego obowiązków należy stwierdzenie zgonu oraz wypisanie karty zgonu.

2. Karta zgonu jest dokumentem który potwierdza zgon, bez niego zakład pogrzebowy nie może odebrać ciała zmarłej osoby z miejsca zgonu.
Po wystawieniu tego dokumentu przez lekarza można skontaktować się z zakładem pogrzebowym w celu zabrania zwłok.

3. Karta zgonu wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej jest podstawą do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie stanu cywilnego (Urząd na terenie miasta gdzie nastąpił zgon).

Najbliższa rodzina zmarłego ma pełne prawo do wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada.

4. Posiadając akt zgonu, rodzina zmarłego może udać się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu.

5. Należy udać się do biura firmy pogrzebowej w celu ustalenia szczegółów pochówku.

6. Jeśli życzeniem rodziny jest aby to nasz zakład pogrzebowy załatwiał wszystkie formalności z zakładem ubezpieczeniowym, w ciągu 3 dni wypłacamy różnicę kwoty między zasiłkiem a kosztami pogrzebu.
Jeśli natomiast rodzina zmarłej osoby sama załatwia wszystkie formalności - dostarczymy wszystkie rachunki niezbędne do uzyskania zasiłku (4000,- zł) od ZUS/KRUS.

Zgon w szpitalu

1. W przypadku śmierci bliskiej osoby w szpitalu, hospicjum lub Zakładzie Opieki Zdrowotnej rodzina powinna zostać poinformowana o zgonie przez osobę dyżurującą (lekarza/pielęgniarkę) w placówce.

2. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuję kartę zgonu która wraz z dowodem osobistym osoby zmarłej jest podstawą do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie stanu cywilnego (Urząd na terenie miasta gdzie nastąpił zgon).

Najbliższa rodzina zmarłego ma pełne prawo do wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada.

3. Rodzina osoby zmarłej zawiadamia wybrany zakład pogrzebowy w celu odebrania zwłok ze szpitala do chłodni.

Osoba zmarła może zostać zabrana z hospicjum/zakładu opieki do chłodni po minimum 2 godzinach od zgonu, natomiast ze szpitala po co najmniej 12 godzinach.

4. Należy udać się do szpitala/hospicjum/zakładu opieki odebrać kartę zgonu oraz rzeczy osobiste osoby zmarłej.

5. Posiadając akt zgonu, rodzina zmarłego może udać się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu.

6. Należy udać się do biura firmy pogrzebowej w celu ustalenia szczegółów pochówku.

7. Jeśli życzeniem rodziny jest aby to nasz zakład pogrzebowy załatwiał wszystkie formalności z zakładem ubezpieczeniowym, w ciągu 3 dni wypłacamy różnicę kwoty między zasiłkiem a kosztami pogrzebu.
Jeśli natomiast rodzina zmarłej osoby sama załatwia wszystkie formalności - dostarczymy wszystkie rachunki niezbędne do uzyskania zasiłku (4000,- zł) od ZUS/KRUS.